Ziekte | invaliditeit

Klik op een van onderstaande verzekeringen voor meer informatie.

 1. ONGEVALLENVERZEKERING

  Deze verzekering geeft u een uitkering bij overlijden en/of invaliditeit en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval.

  De invaliditeitsuitkering is gerelateerd aan de mate waarop u bij een ongeval invalide bent geraakt.

  Doelgroep
  Particulieren

  Premie
  Vast bedrag, gerelateerd aan de uitkeringsmaxima en de verzekerde rubrieken.

 2. TANDARTSKOSTENVERZEKERING

  Deze verzekering dekt de kosten van tandheelkundige hulp. Daaronder worden ook de kosten van uw periodieke controle begrepen, net als instructie voor mondhygiëne en de verwijdering van tandsteen. Er zijn verzekeraars die deze kosten onbeperkt dekken. Andere verzekeraars hanteren beperkingen, waarbij de vergoeding van een aantal kosten gemaximeerd is (bijvoorbeeld maximaal € 681 per jaar voor kronen of maximaal 3 kronen per 2 jaar).

  Ziektekostenverzekeringen dekken in de regel tandartskosten niet of slechts heel beperkt. De tandartskostenverzekering geeft in beginsel wel een volledige dekking, maar er zijn vele dekkingsvarianten.

  Doelgroep
  Iedereen die een zo uitgebreid mogelijke dekking wenst voor tandheelkundige hulp.

  Premie
  De premie is afhankelijk van de vergoedingsregeling die u kiest en van uw leeftijd. Meestal komt de premie uit op enkele honderden euro’s per volwassene per jaar.

 3. ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

  Alle inwoners van Nederland zijn verplicht een basisverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. De basisverzekering dekt de kosten van medische behandeling volgens een wettelijk beschreven pakket aan zorg. In het basispakket zit onder meer geneeskundige zorg (waaronder zorg door huisartsen, ziekenhuizen, medisch specialisten en verloskundigen), ziekenhuisverblijf, tandheelkundige zorg tot en met 21 jaar en geneesmiddelen.

  Voor zorg die niet in de basisverzekering zit, zoals fysiotherapie, tandheelkundige hulp vanaf 22 jaar en alternatieve geneeswijzen, kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Dit is echter niet verplicht.

  Doelgroep
  Iedere inwoner van Nederland.

  Premie
  Kinderen tot 18 jaar zijn op kosten van de overheid verzekerd en betalen geen premie. De premie voor de basisverzekering voor mensen vanaf 18 jaar bestaat uit een inkomensafhankelijke bijdrage (die – indien aanwezig – door een werkgever wordt vergoed) en een nominale premie. De nominale premie voor de basisverzekering wordt door u zelf betaald en bedraagt ongeveer € 1.100 per jaar.