Overige verzekeringen particulier

Klik op een van onderstaande verzekeringen voor meer informatie.

 1. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

  Deze verzekering, meestal kortweg AVP genoemd, dekt uw aansprakelijkheidsrisico voor schade die u (of uw dier) toebrengt aan derden. Uitgesloten is echter het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt; hiervoor dient u een autoverzekering, motorverzekering of bromfietsverzekering af te sluiten. Het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan geleende en/of gehuurde zaken, is beperkt gedekt. Schade die met pure opzet is ontstaan, is uitgesloten.

  U kunt kiezen voor een dekking voor een alleenstaande of voor een gezin. Ook kinderen, die in verband met studie buitenshuis wonen, blijven verzekerd.

  Doelgroep
  Alleenstaanden en gezinnen.

  Premie
  De grootte van het gezin is niet van invloed op de premie, evenmin als het hebben van dieren (en het aantal daarvan). Een eigen risico levert u een premiekorting op, maar niet iedere verzekeraar doet dat.

 2. RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING

  Bij deze verzekering krijgt u juridische hulp bij een gedekte gebeurtenis. Wel moet het om een redelijk financieel belang gaan. Als deskundigen of specialisten moeten worden ingeschakeld (advocaten, experts, accountants) dan zijn die kosten gedekt. Ook de gerechts- en griffiekosten en eventuele kostenveroordelingen voor door de tegenpartij gemaakte kosten worden door deze verzekering gedekt. Al uw gezinsleden gelden als verzekerden.

  Het moet gaan om voorvallen die bij het sluiten van de verzekering redelijkerwijs niet te verwachten waren. Uitgesloten zijn (meestal): echtscheiding, geschillen die voortvloeien uit betaalde activiteiten en het niet hebben van een rijbewijs. Arbeidsrechtelijke conflicten zijn wel gedekt als de verzekerde werknemer is.

 3. BRUILOFTSVERZEKERING

  De bruiloftverzekering is een verzekering die de onkosten dekt als uw bruiloft niet door kan gaan, onderbroken, uitgesteld of afgebroken wordt. Indien een van de verzekerden op de dag van de bruiloft een ongeval krijgt, wordt een bedrag bij blijvende invaliditeit of bij overlijden uitgekeerd. Tevens is er een bepaald bedrag beschikbaar voor beschadiging van uw huwelijkscadeaus op de huwelijksdag en de dag erna.

  De groep van verzekerde personen is vrij uitgebreid. Naast het bruidspaar, hun eventuele kinderen, kleinkinderen (inclusief echtgenoten), hun (groot)ouders, ooms, tantes, broers en zusters (plus echtgenoten), zijn ook de getuigen verzekerd.

  Doelgroep
  Mensen die willen gaan trouwen of een (koperen, zilveren of gouden) trouwjubileum willen gaan vieren.

  Premie
  De premie is afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag.