Verkeer

Klik op een van onderstaande verzekeringen voor meer informatie.

 1. BROMFIETSVERZEKERING

  Deze verzekering dekt schade die met of aan uw bromfiets of snorfiets wordt toegebracht. De verzekering bestaat uit twee delen: de cascodekking voor schade aan of verlies van de brom- of snorfiets zelf en de verplichte dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) voor schade toegebracht aan anderen.

  Bij de cascodekking kan men kiezen uit de beperkte cascodekking en de uitgebreide cascodekking. Beperkt houdt in dat de bromfiets is verzekerd tegen onder meer brand en diefstal. Bij een uitgebreide cascodekking is aanrijding ook meeverzekerd.

  Vaak kiest men ervoor om de bromfietsverzekering uit te breiden met de dekking voor verhaalsbijstand (rechtshulp om de schade op de veroorzakende tegenpartij te verhalen), rechtsbijstand en ongevallen opzittenden.

  De verzekering keert niet uit als:

  • de bestuurder onbevoegd is om een motorrijtuig te besturen;
  • de bestuurder onder invloed rijdt;
  • het voertuig opgevoerd is (als daardoor het voertuig geen brom-/snorfiets meer is);
  • de brom-/snorfiets zakelijk gebruikt wordt (tenzij expliciet afgesproken);
  • er opzettelijk schade wordt aangebracht.

  Doelgroep
  Eigenaren/bezitters van brom- en snorfietsen.

  Premie
  De premie is onder meer afhankelijk van de gewenste dekking, het soort voertuig, de leeftijd van de bestuurder en de woonplaats.

 2. AUTOVERZEKERING

  De autoverzekering dekt schade die met of aan uw auto wordt toegebracht. De verzekering bestaat uit twee delen: de cascodekking voor schade aan de auto zelf en de verplichte dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) voor schade toegebracht aan anderen.

  Bij de cascodekking kan men kiezen uit de beperkte cascodekking en de uitgebreide cascodekking. De beperkt cascodekking houdt in dat de auto is verzekerd tegen:

  • brand en blikseminslag;
  • diefstal, joyriding en verduistering;
  • storm (ten minste windkracht 7) en hagelschade;
  • botsing met dieren;
  • ruitbreuk.

  De uitgebreide cascodekking vult de dekking aan met aanrijding en te water raken. Vaak kiest men ervoor om de autoverzekering uit te breiden met de dekking voor:

  • verhaalsbijstand (rechtshulp om de schade op de veroorzakende tegenpartij te verhalen)
  • rechtsbijstand (deze heeft een meer uitgebreide dekking voor rechtshulp dan de dekking voor verhaalsbijstand)
  • ongevallen inzittenden (deze verzekering keert uit wanneer inzittenden blijvend letsel hebben of komen te overlijden als gevolg van een ongeval)
  • schadeverzekering inzittenden (deze verzekering keert uit waneer inzittenden schade lijden als gevolg van een ongeval. Gedekt is de letselschade en de gevolgschade van blijvend letsel of schade aan bezittingen)
  • bonusbescherming (deze dekking voorkomt dat de premie omhoog gaat wanneer de verzekeraar een uitkering moet doen als gevolg van een schuldschade).

  Veel verzekeraars hebben overeenkomsten gesloten met schadeherstelbedrijven. Wordt de schade door een van deze bedrijven hersteld, dan geldt gewoonlijk geen of een lager eigen risico voor u.

  Doelgroep
  Eigenaren van personenauto’s, bedrijfsauto’s, motoren en scooters.

  Premie
  De premie is gewoonlijk afhankelijk van:

  • gewicht van het motorrijtuig
  • de cataloguswaarde of dagwaarde van het motorrijtuig
  • leeftijd en woonplaats van degene die het motorrijtuig gewoonlijk bestuurt
  • aantal kilometers dat per jaar wordt gereden
  • eventueel aantal schadevrije jaren dat bij een eerdere verzekeringsmaatschappij is opgebouwd.

 3. MOTORVERZEKERING

  De motorverzekering dekt schade die met of aan uw motor wordt toegebracht. De verzekering bestaat uit twee delen: de cascodekking voor schade aan de motor zelf en de verplichte dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) voor schade toegebracht aan anderen.

  Bij de cascodekking kan men kiezen uit de beperkte cascodekking en de uitgebreide cascodekking. De beperkt cascodekking houdt in dat de motor is verzekerd tegen:

  • brand en blikseminslag
  • diefstal, joyriding en verduistering
  • storm (ten minste windkracht 7) en hagelschade
  • botsing met dieren.

  De uitgebreide cascodekking vult de dekking aan met aanrijding en te water raken. Vaak kiest men ervoor om de motorverzekering uit te breiden met de dekking voor:

  • verhaalsbijstand (rechtshulp om de schade op de veroorzakende tegenpartij te verhalen)
  • rechtsbijstand (deze heeft een meer uitgebreide dekking voor rechtshulp dan de dekking voor verhaalsbijstand)
  • ongevallen opzittenden (deze verzekering keert uit wanneer opzittenden blijvend letsel hebben of komen te overlijden als gevolg van een ongeval).

  Doelgroep
  Eigenaren van motoren.

  Premie
  De premie is gewoonlijk afhankelijk van:

  • het aantal cc;
  • de cataloguswaarde of dagwaarde van het motorrijtuig;
  • leeftijd en woonplaats van degene die het motorrijtuig gewoonlijk bestuurt;
  • aantal kilometers dat per jaar wordt gereden;
  • eventueel aantal schadevrije jaren dat bij een eerdere verzekeringsmaatschappij is opgebouwd.