Recreatie

Klik op een van onderstaande verzekeringen voor meer informatie.

 1. DOORLOPENDE ANNULERINGSKOSTENVERZEKERING

  Deze verzekering dekt het deel van uw reissom dat u nog moet betalen als u een reis- of huurovereenkomst moet annuleren als gevolg van een onvoorziene bijzondere gebeurtenis. Ook als de reis- of huurovereenkomst voortijdig wordt afgebroken door een gedekte gebeurtenis, keert deze verzekering een vergoeding uit.

  Als gedekte gebeurtenis geldt bijvoorbeeld:

  • het plotseling overlijden van een lid van uw reisgezelschap of een naast familielid daarvan;
  • het (ernstig) ziek worden van één van de verzekerden of van één van hun naaste familieleden;
  • u raakt plotseling werkloos;
  • u lijdt een schade (bijvoorbeeld een afgebrand woonhuis).

  De doorlopende annuleringskostenverzekering wordt afgesloten in combinatie met een doorlopende reisverzekering.

  Als verzekerden gelden vaak alle leden van het reisgezelschap. Indien niet alle leden van het reisgezelschap zijn meeverzekerd op dezelfde polis, is het voor u van belang dat de overige leden van het reisgezelschap een eigen annuleringsverzekering hebben afgesloten.

  Doelgroep
  Particuliere consumenten; per gezin of reisgezelschap (niet-gezinsleden) kan één polis worden afgesloten.

  Premie
  De premie is afhankelijk van het aantal verzekerde personen, de maximale reissom en de bestemming van uw reis.

 2. CARAVANVERZEKERING

  Deze verzekering dekt schade aan uw caravan en aan de daarbij behorende voortent/luifel en inboedel door nagenoeg alle schadeoorzaken (behalve door gebreken aan de caravan of de inboedel zelf). De caravan is gedurende een bepaalde periode na aanschaf tegen nieuwwaarde verzekerd, daarna tegen de dagwaarde. De verzekering geldt ook als de caravan aan uw voertuig is gekoppeld.

  Diefstal van de gehele caravan is meestal alleen gedekt als u aan speciale preventie-eisen hebt voldaan, zoals een disselslot en/of gedemonteerde wielen.

  Doelgroep
  De verzekering is bedoeld voor particulier en recreatief gebruikte caravans.

  Premie
  De premie wordt uitgedrukt in een premie per € 1.000,- van het verzekerd bedrag (meestal de nieuwwaarde) van de caravan en de inboedel.

 3. PLEZIERVAARTUIGVERZEKERING

  Deze verzekering dekt:
  • schade aan uw vaartuig zelf (casco)
  • schade aan de inboedel aan boord van het vaartuig
  • de aansprakelijkheid voor schade die met het vaartuig wordt veroorzaakt.

  Vaak zijn ook bepaalde andere kosten gedekt, zoals bijvoorbeeld de kosten van een vervangend vakantieverblijf, indien uw vaartuig niet meer gebruikt kan worden. De eventuele volgboot of een boottrailer kan op de polis worden meeverzekerd.

  Om te voorkomen dat bij een ongeval met lichamelijk letsel uw opvarenden voor ongewenste kosten komen te staan, kan een extra ongevallendekking voor opvarenden zekerheid bieden.

  Doelgroep
  Particuliere consumenten.

  Premie
  De premie is afhankelijk van het type boot, de bouwaard, de maximale snelheid, de waarde van de boot, de gekozen dekking en het verzekeringsgebied.

 4. REISKOSTENVERZEKERING

  Deze verzekering dekt schade en kosten die het gevolg kunnen zijn van onvoorziene gebeurtenissen op reis. Een doorlopende reisverzekering kan al snel voordeliger zijn, dan een kortlopende reisverzekering, wanneer u meerdere keren per jaar op reis gaat.

  De verzekering kent meestal vier rubrieken:

  • bagage;
  • kosten van medische zorg;
  • onvoorziene kosten (zoals de kosten van gedwongen langer hotelverblijf);
  • ongevallen.

  De belangrijkste uitsluiting is eigen schuld, waardoor diefstal van bagage mogelijk is (bijvoorbeeld kostbaarheden achtergelaten in uw auto).

  De doorlopende reisverzekering is uit te breiden met de doorlopende annuleringskostenverzekering.

  Doelgroep
  Particuliere consumenten. Per gezin of reisgezelschap (niet-gezinsleden) kan één polis worden afgesloten waarop alle verzekerden staan vermeld.

  Premie
  De premie is onder meer afhankelijk van:

  • het aantal gezinsleden;
  • de leeftijd van meeverzekerde kinderen;
  • het dekkingsgebied: Europa of Wereld;
  • wel of niet meeverzekeren van sneeuwvakanties;
  • meeverzekeren van geld en cheques.