Overige verzekeringen bedrijven

VOF-VERZEKERING
Indien u met een zakenpartner eigenaar bent van een Vennootschap onder Firma of een Commanditaire vennootschap, dan loopt u wellicht financieel risico wanneer uw zakenpartner overlijdt. De erfgenamen van uw overleden vennoot hebben recht op het vermogen dat aan de overleden mede-eigenaar toebehoorde.

Om dit financieel risico af te dekken kunt u een Vof.-verzekering afsluiten. De vof-verzekering is een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering die vennoten van een Vennootschap onder Firma of Commanditaire Vennootschap afsluiten op elkaars leven.

Hierdoor kunnen vennoten bij overlijden van hun zakenpartner met de uitkering van deze verzekering het gedeelte van de vennootschap dat aan de erfgenamen is toegevallen, terugkopen.

Doelgroep
Vennoten binnen een Vennootschap onder Firma of Commanditaire Vennootschap.

Premie
Premie is afhankelijk van de leeftijd en geslacht van de vennoot, de looptijd van de verzekering en de verzekerde som.