Woning en Inboedel

Klik op een van onderstaande verzekeringen voor meer informatie.

 1. WOONHUISVERZEKERING (Opstal)

  Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis ontstaan door een met name genoemd gevaar. Een groot aantal gevaren is verzekerd: brand, ontploffing, blikseminslag, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijding en vandalisme. Uitgesloten zijn oorzaken met een catastrofe-achtig karakter, zoals overstroming.

  Naast het woonhuis zelf zijn ook uw bijgebouwen, schuren, schuttingen en tuinaanleg meeverzekerd. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd. Beperkt zakelijk gebruik (praktijk aan huis) is meestal geen probleem. Het verzekerd bedrag moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het woonhuis. .

  Doelgroep
  Particuliere consumenten met een eigen huis of appartement en verenigingen van eigenaren.

  Premie
  De premie is afhankelijk van de herbouwwaarde, de ligging en de bouwaard van uw woning.

 2. INBOEDELVERZEKERING

  Een verzekering die uw gehele huishoudelijke inboedel (bestemd voor particulier gebruik) verzekert tegen een groot aantal gevaren zoals brand, rook- en roetschade, storm, inbraak en diefstal, diverse vormen van waterschade, aanrijdingen en vandalisme. Als reparatie niet mogelijk is, krijgt u over het algemeen de nieuwwaarde vergoed.

  Doelgroep
  Particuliere consumenten; in gezinssituaties is één inboedelverzekering voldoende.

  Premie
  Voor kostbare spullen kan een toeslag gelden. De meeste verzekeraars hanteren regionale tarieven, waarbij grote steden het duurst zijn. Preventieve maatregelen (vooral inbraakpreventie) kunnen u weer korting opleveren.

 3. GLASVERZEKERING

  De glasverzekering dekt breuk van glas dat deel uitmaakt van een gebouw. In eerste instantie is de oorzaak hierbij niet van belang. Het verzekerde glas moet bedoeld zijn om licht door te laten; glas van spiegels of aquaria is daarom niet gedekt op een glasverzekering.

  De volgende zaken worden niet door deze verzekering gedekt: catastrofe-achtige risico’s zoals overstroming en schade ontstaan door of tijdens verbouwingswerkzaamheden, door verplaatsing of bewerking van het glas en door een gebrek van het glas zelf.

  Doelgroep
  Woningbezitters en huurders van huurwoningen (in huurcontracten wordt vaak vermeld dat alle glasschades voor rekening van de huurder komen).

  Premie
  De premie voor woonhuizen is meestal afhankelijk van het aantal kamers. Er kan ook worden uitgegaan van de oppervlakte per ruit (het oppervlakte-tarief). Voor particuliere woonhuisbezitters is het meeverzekeren van het risico van glasbreuk op de woonhuisverzekering bijna altijd voordeliger.

 4. KOSTBAARHEDENVERZEKERING

  Deze verzekering biedt u dekking voor waardevolle voorwerpen of verzamelingen als die beschadigd, vermist of verloren raken. Bijna alle schadeoorzaken zijn gedekt, waar dan ook ontstaan.

  Uitgesloten zijn:

  • catastrofe-achtige risico’s (zoals overstroming of oorlog);
  • slijtage door normaal gebruik;
  • schade door gebreken in het voorwerp zelf;
  • ernstige schuld of onzorgvuldigheid van de verzekeringnemer zelf.

  Bij nieuwe kostbaarheden wordt het verzekerd bedrag gebaseerd op de aankoopprijs. Oudere voorwerpen worden getaxeerd; het taxatiebedrag wordt dan als verzekerd bedrag genomen. Als het voorwerp kan worden gerepareerd, worden de herstelkosten aan u vergoed. Is dit niet mogelijk, dan geldt het getaxeerde bedrag, de dagwaarde of de nieuwwaarde als uitkeringsmaatstaf.

  Doelgroep
  Bezitters van waardevolle zaken. U kunt hierbij denken aan antiek en kunstvoorwerpen, sieraden, muziekinstrumenten, foto- en filmapparatuur, audio-/videoapparatuur en verzamelingen.

  Premie
  De premie wordt uitgedrukt in een percentage van het verzekerde bedrag en is afhankelijk van het soort object en soms ook van de beveiliging.

 5. AANBOUWVERZEKERING

  De aanbouwverzekering biedt dekking tegen de materiële schade die ontstaat als gevolg van bouwwerkzaamheden. Dit kan schade zijn aan het al bestaande gedeelte van uw woning en aan het deel van uw woning waaraan aan- of verbouwd wordt. U kunt de verzekering uitbreiden met dekking tegen het risico van aansprakelijkheid voor schade aan omliggende gebouwen en/of schade aan personen.

  Doelgroep
  Particulieren die hun woning laten verbouwen en/of uitbreiden.

  Premie
  De premie is afhankelijk van de bouwsom en de aard van de uit te voeren werkzaamheden.