Oudedag | nabestaanden

Klik op een van onderstaande verzekeringen voor meer informatie.

 1. UITVAARTVERZEKERING

  De uitvaartverzekering, die ook wel de begrafenis- of crematieverzekering wordt genoemd heeft twee hoofdvormen:

  • een verzekering in geld. Hierbij keert de verzekering een vooraf afgesproken kapitaal uit waarmee de nabestaanden zelf de uitvaart regelen;
  • een verzekering in natura. Bij deze vorm regelt de verzekeringsmaatschappij de begrafenis of crematie.

  Doelgroep
  In principe is een begrafenisverzekering voor iedereen geschikt. Voor de één zijn de kosten van doorslaggevend belang, terwijl de ander de nabestaanden de beslommeringen van een uitvaart uit handen wenst te nemen. De kosten voor een uitvaart bedragen al snel
  € 5.000 of meer.

  Premie

  De premie is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde op het moment van het sluiten van de verzekering. Hoe jonger de verzekerde, hoe lager de premie. Na het bereiken van een bepaalde leeftijd, meestal 60 of 65 jaar, hoeft u geen premie meer te betalen, terwijl de verzekering gewoon van kracht blijft.

 2. KAPITAALVERZEKERING

  eigen woning
  Deze verzekering kunt gebruiken voor (gedeeltelijke) aflossing van uw hypothecaire lening. De verzekering moet dan worden aangetekend op de polis. Als het verzekerd bedrag wordt gebruikt voor de aflossing van de hypothecaire lening, is de uitkering (tot een bepaald bedrag) vrijgesteld van fiscale claims. Een kapitaalverzekering eigen woning telt niet mee voor de vermogensrendementsheffing in box 3.

  Doelgroep
  De verzekering wordt gesloten door mensen die graag de zekerheid hebben dat op een vooraf afgesproken tijdstip een bepaald kapitaal wordt uitgekeerd. De verzekering kan worden gecombineerd met een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. In dat geval neemt de verzekeringsmaatschappij de premiebetaling over als u arbeidsongeschikt raakt.

  Premie
  De premie is onder meer afhankelijk van

  • of de verzekering op 1 of 2 levens wordt afgesloten;
  • de leeftijd;
  • het geslacht van de verzekerde(n);
  • de looptijd.

 3. LIJFRENTEVERZEKERING

  De lijfrenteverzekering keert u vanaf een bepaald moment een periodieke uitkering (lijfrente) uit, zolang u leeft. Een lijfrenteverzekering kunt u gebruiken als u behoefte heeft aan een aanvullend inkomen na uw pensionering.

  De lijfrenteverzekering heeft diverse varianten, zoals een onmiddellijk ingaande lijfrente, een tijdelijke lijfrente of een levenslange lijfrente. De premie is tot een bepaald bedrag aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

  Doelgroep

  De verzekering is geschikt voor zelfstandige ondernemers en werknemers met geen of onvoldoende pensioen.

  Premie
  De lijfrenteverzekering kan worden gesloten tegen een eenmalige premie (koopsom) of een periodieke premie. De verzekering kan worden gecombineerd met een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. In dat geval neemt de verzekeringsmaatschappij de premiebetaling over als u arbeidsongeschikt raakt.

 4. OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

  De verzekering kent een vooraf bepaalde maximum duur (meestal variërend van 10 tot 30 jaar). Komt u in die periode te overlijden, dan wordt het afgesproken bedrag uitgekeerd aan een persoon die u daartoe in de polis hebt aangewezen (de begunstigde). Bij het aangaan van de verzekering is uw gezondheidstoestand van belang.

  Doelgroep
  Mensen die er voor willen zorgen dat hun nabestaanden niet onverzorgd achterblijven of met hoge lasten blijven zitten (aanvulling nabestaandenpensioen, aflossing hypotheek, etc). of mensen die zelf behoefte hebben aan een kapitaal bij overlijden van een ander.

  Premie
  Premie is afhankelijk van uw leeftijd en geslacht en van de looptijd van de verzekering. Soms geldt een korting voor niet-rokers.

 5. BELEGGINGSVERZEKERING

  Dit betreft een levensverzekering, waarbij u het verzekerde kapitaal niet in euro’s, maar in andere eenheden (units) belegt. Dit wordt de unit-linked verzekering genoemd. De premies worden (na kostenaftrek en meestal met uitzondering van de premies voor het overlijdensrisico) belegd in eenheden van een door de verzekeraar aangeboden beleggingsfonds. U loopt dus beleggingsrisico.
  Vaak kunt u uit verschillende beleggingsfondsen kiezen. Als u wilt veranderen van fondsen, worden u meestal kosten rekening gebracht.

  Wilt u meer flexibiliteit, dan kunt u kiezen voor de universal life verzekering. Deze verzekering heeft kenmerken van een rekening-courant. De verzekerde risico’s kunnen tussentijds worden aangepast aan uw persoonlijke omstandigheden. Over het algemeen kunt u invloed uitoefenen op het soort beleggingen en kunt u meestal tussentijds van beleggingsfonds wisselen wanneer u dat wilt.

  Doelgroep
  Consumenten die beleggen willen combineren met het verzekeren van verschillende risico’s, zoals overlijden en/of arbeidsongeschiktheid. De unit-linked-verzekering kan meestal ook worden gebruikt als een kapitaalverzekering voor uw eigen woning.

  Premie
  Is afhankelijk van de gekozen vorm van levensverzekering. De premie kan zowel in euro’s als in units zijn uitgedrukt. In het laatste geval zal de premie fluctueren met de koers van de units.