Verzekeringen bedrijven

Wet Meldplicht Datalekken Sinds 1 januari 2016 geldt de Wet Meldplicht Datalekken. Deze wet heeft als doel dat persoonsgegevens beter worden beschermd. Met de nieuwe wet wil de overheid bedrijven aansporen om meer te doen tegen datalekken en cybercrime. Elke organisatie die een ernstig datalek heeft dient direct een melding te doen bij het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens). En […]