Is het verzekerd bedrag van uw inboedelverzekering lager dan de werkelijke nieuwwaarde van uw inboedel? U bent dan mogelijk onderverzekerd als op uw polis géén garantie tegen onderverzekering staat vermeld.
Dit geldt ook bij een te laag verzekerd bedrag voor uw woonhuis als de werkelijke herbouwkosten hoger zijn.

Bij onderverzekering keert de verzekeraar niet het volledige schadebedrag uit, maar slechts een deel. Dit kan bij schade vervelende financiële gevolgen hebben. Controleer uw polis daarom goed of u een garantie tegen onderverzekering heeft!

Voorbeeld 1
De inboedel van mevrouw De Boer is voor € 40.000 verzekerd. Het verzekerd bedrag is sinds 1998 niet meer aangepast. Zij is inmiddels getrouwd en heeft twee kinderen. De werkelijke nieuwwaarde van haar inboedel is nu veel hoger. Die bedraagt nu ruim € 80.000. Door een gesprongen waterleiding ontstaat een flinke waterschade van € 20.000 . De verzekeraar keert slechts € 10.000 uit, omdat zij maar voor 50% is verzekerd.

Voorbeeld 2
Op de polis van de woonhuisverzekering van de heer De Vries staat dat het woonhuis voor € 150.000 is verzekerd, terwijl de huidige herbouwkosten van zijn woning € 250.000 zijn. Door een brand wordt de woning van de heer De Vries geheel verwoest.
De schade bedraagt dus € 250.000. Als gevolg van onderverzekering keert de verzekeraar maar € 150.000 uit. De heer De Vries heeft dus een financieel probleem van € 100.000.

Als u gebruik maakt van een waardemeter, kunt u dit voorkomen. Met een waardemeter berekent u heel eenvoudig het verzekerd bedrag. Bovendien zal de verzekeraar bij schade geen beroep doen op onderverzekering wanneer u de waardemeter gebruikt.

Klik hier voor onze website waar u de inboedelwaardemeter of herbouwwaardemeter kunt vinden die uw verzekeringsmaatschappij hanteert. Als u de ingevulde waardemeter naar ons toestuurt, dan zorgen wij er voor dat uw verzekering wordt aangepast. Heeft u uw inboedelverzekering of woonhuisverzekering elders verzekerd? Belt u ons dan even.

Heeft u vragen of hulp nodig? Bel of mail ons gerust. Wij zijn u graag van dienst.